O MASQUELIER's®

V MASQUELIER's® nemáme povrchní řešení, protože víme, že zdraví a krása vychází zevnitř. Přírodními doplňky, které poskytují optimální základ pro krevní oběh, míříme přímo ke zdroji. Tímto způsobem zajištujeme základ pro optimálně fungující systém. Všimnete si toho. Ucítíte to. A nakonec to uvidíte.

PAN PROFESOR A MASQUELIER's®
PAN PROFESOR A MASQUELIER's®

MASQUELIER's® byl zrozen z převratné myšlenky před 65 lety, kdy francouzský odborník na rostliny Jack Masquelier objevil způsob, jak izolovat jedinečně účinný rostlinný extrakt. Nepochyboval o tom, že tento extrakt má vitaminu podobné vlastnosti a pozoruhodně pozitivní účinek na naše zdraví.

Dobrý krevní oběh

Dále rozvinul myšlenku, že extrakt je nejpřínosnější pro malé kapiláry. Zásadní předpoklad dobrého zdraví je dobrý krevní oběh. Masquelierův objev vám pomáhá krevní oběh udržovat. A to je důležité, neboť při stárnutí se kapiláry nevyhnutelně stávají méně účinnými.

Původní standardy

Jack Masquelier věnoval zbytek svého života rozvíjení znalostí, zdokonalování procesů a vývoji nových aplikací. V MASQUELIER's® i nadále rozvíjíme jeho životní dílo. Stejně jako pan profesor připravujeme účinné doplňky, které poskytují optimální podporu kapilárám a krevnímu oběhu. Dodržujeme standardy, které stanovil a praktikoval sám Jack Masquelier. Výsledků dosahujeme stejných způsobem. Nejsou to jen slova, máme pro to důkazy. Jen produkty MASQUELIER's® jsou stejné jako původní formulace Jacka Masqueliera.

Hide title
Off