PEČEŤ PRAVOSTI

Pouze přípravky opatřené pečetí pravosti byly prověřeny metodou CPA.

PEČEŤ PRAVOSTI

Jak poznáte, že je přípravek to pravé?

Typickou chuť a kvalitu oblíbené kávy, čokolády nebo piva poznáte okamžitě. Je pokaždé stejná, i když chuť výchozích surovin může být výrazně ovlivněna podmínkami při pěstování, sklizni, zpracování a skladování. Výrobci potravin zajišťují stabilní chuť svých produktů pomocí řady vědeckých metod, jimiž přirozené rozdíly kontrolují. Součástí těchto postupů je vysledovatelnost původu surovin, činnost speciálně vyškolených ochutnávačů a špičkové technologie, které pečlivě monitorují složité kombinace surovin v jejich produktech. Proto po jediném ochutnání poznáte, jestli je výrobek pravý či nikoli.

Jak můžeme porovnávat potravinové doplňky?

Jak si ale může být člověk jist kvalitou potravinových doplňků, když se nemůže spolehnout na jednoduché ukazatele, jako je chuť, vůně a textura? To je důležitá otázka, protože od potravinových doplňků očekáváme zdravotní přínos, který bude mít na náš život mnohem zásadnější dopad než chuť dobrého pití a jídla. Potravinové doplňky obsahující rostlinné výtažky jsou však příliš složité na to, aby bylo možné je mezi sebou porovnat pouze pomocí lidských smyslů. A stejně jako existují rozdíly v kvalitě ingrediencí a jejich kombinací použitých v potravinách a nápojích, liší se i kvalita výživových doplňků s obsahem rostlinných výtažků.

VŠECHNY VÝTAŽKY NEJSOU STEJNÉ
VŠECHNY VÝTAŽKY NEJSOU STEJNÉ

Skutečnost, že určitý doplněk obsahuje konkrétní výtažek, nemusí automaticky znamenat, že bude mít zdravotní přínos, který se danému výtažku obvykle přisuzuje. Objektivní placebem kontrolované klinické studie mohou prokázat pouze účinky zcela konkrétní složky získané z konkrétní rostliny v jeden okamžik a specifickým způsobem. Domnívat se, že účinek všech výtažků z určitého druhu rostliny nebo její části je totožný, by bylo stejné jako tvrdit, že všechny kávy na světě mají stejnou chuť. Porovnání výživových doplňků má tedy smysl pouze v případě, že použijeme naprosto stejná kritéria skutečně určující jejich kvalitu.

UVÁDĚNÝ ZDRAVOTNÍ PŘÍNOS JE POTVRZEN KLINICKÝMI STUDIEMI
UVÁDĚNÝ ZDRAVOTNÍ PŘÍNOS JE POTVRZEN KLINICKÝMI STUDIEMI

Smysluplná kritéria

První kritérium, podle kterého lze porovnávat výživové doplňky, je existence či neexistence odborných studií prokazujících deklarovaný zdravotní přínos příslušného výtažku a jeho biologickou dostupnost.

Druhým kritériem je používání kontrolních systémů monitorujících složení a kvalitu daného výtažku v každé vyrobené šarži, podobných těm, které se běžně používají při výrobě potravin a nápojů.

Pokud produkt tato dvě kritéria splňuje, je tu ještě třetí a poslední kritérium, podle kterého lze výživové doplňky porovnat: Ověřte si, zda se jedná o dlouhodobě úspěšný a bezpečný produkt užívaný zákazníky po celém světě.

Značka MASQUELIER’s® všechna tato kritéria splňuje.

Podložená jistota

Zaprvé U výrobků značky MASQUELIER’s® máte jistotu, že obsahují původní ingredience, jejichž použití je podloženo desítkami let vědeckého a klinického výzkumu pod vedením Jacka Masqueliera. Tento výzkum provádí I.N.C. dodnes. Pozitivní účinky MASQUELIER’s® Original OPC na mikrovaskulární systém prokázalo 27 klinických studií provedených na lidech a desítky dalších vědeckých studií a laboratorních testů.

Zadruhé U výrobků MASQUELIER’s® máte jistotu, že byla použita původní receptura přesně odpovídající obsahu a složení, které vyvinul Jack Masquelier. Tato jistota je podložena nejvyšší úrovní testování s certifikací ISO, nukleární magnetickou rezonancí a analýzou hlavních komponent. Celý tento systém se nazývá Complex Phytonutrient Authentication (komplexní ověření fytonutrientů, CPA).

Zatřetí U MASQUELIER’s® máte jistotu, že použité ingredience a jejich bezpečnost prověřily statisíce dlouhodobých uživatelů výživových doplňků MASQUELIER’s®, pro něž se staly základem péče o zdraví.

U každé šarže výživových doplňků MASQUELIER’s®, že vyhovuje všem třem kritériím pro certifikaci, na jejichž základě získala speciální pečeť pravosti MASQUELIER’s®

JEDINEČNÁ ZÁRUKA
JEDINEČNÁ ZÁRUKA

JEDINEČNÁ ZÁRUKA (v modrém rozbalovacím rámečku)

Complex Phytonutrient Authentication (komplexní ověření fytonutrientů, CPA) CPA je komplexní systém, jehož cílem je zaručit vědecky podloženou návaznost na původní receptoru vyvinutou profesorem Masquelierem. Jeho součástí je:

  1. Podrobná a důkladně monitorovaná vysledovatelnost původu ingrediencí od místa pěstování po zpracování výtažku.
  2. Ověření DNA sklizených rostlin.
  3. Striktní použití přesných postupů pro získání výtažku.
  4. Identifikační metody specifické pro každou sloučeninu, využívající techniku HPLC (vysokoúčinná kapalinová chromatografie).
  5. Testování přítomnosti pesticidů, těžkých kovů a mikrobiologické bezpečnosti.
  6. Monitorování molekulárního složení pomocí metody NMR a PCA.

Díky těmto postupům máte jistotu, že u každé šarže ingrediencí MASQUELIER’s® je zaručen vědecky doložený zdravotní přínos prověřený desítkami let bezpečného užívání kienty po celém světě.

Pečeť pravosti MASQUELIER’s® je důkazem, že je produkt původní a autentický, takže se můžete spolehnout, že i Vám přinese pozitivní účinky, pro které je proslulý.

Hide title
On