VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Produkty

Informace na této stránce nejsou určeny jako náhrada za konzultaci s lékařem. Jakýkoli pokus o diagnostiku a léčbu onemocnění by měl být pod vedením kvalifikovaného lékaře. Informace na této stránce mají pouze informační a vzdělávací účel. Autoři ani vydavatel se nepokouší diagnostikovat ani předepisovat léky a tyto stránky by za takový pokus neměly být považovány. Čtenářům se doporučuje s poskytovateli zdravotní péče konzultovat zde uvedené informace, které byly získané ze za spolehlivé považovaných zdrojů, avšak s ohledem na jejich přesnost nelze uvést žádné záruky, vyjádřené nebo předpokládané.

Proto jsou čtenáři také vyzváni, aby si všechny zprávy, doporučení, závěry, komentáře, názory a vše ostatní zde publikované ověřili k vlastnímu uspokojení před tím, než na základě toho, co četli, udělají jakékoli rozhodnutí. Pokud máte zdravotní potíže, obraťte se na svého lékaře. Těhotné osoby by také měly před zahájením užívání doplňků konzultovat svého lékaře.

Texty a obrázky

Autor zaručuje, že u všech publikací jsou dodržena autorská práva k obrázkům a textům a že jsou používány buď vlastní nebo nelicencované obrázky a texty.

Ochranné známky a autorská práva

Pokud jsou ochranné známky používány v rámci internetové nabídky nebo jsou uvedeny třetími stranami, jsou bez výjimky předmětem práv příslušných registrovaných vlastníků. Autorská práva pro publikované a kompilované objekty zůstávají u autora webových stránek. Reprodukce nebo používání obrázků nebo textů v jiných - elektronických nebo tištěných - publikacích není povoleno bez výslovného písemného souhlasu autora.

Právo

Je možné, že v zemích jiných než v [země] platí odlišné zákony. Čtenář musí vždy ověřit, zda produkt uvedený na této stránce odpovídá všem normám a legislativě země, ve které se čtenář nachází.

Hide title
Off